Jaga säkert

Jakt är friluftsliv, naturupplevelser och spänning. En lyckad jakt kan vara helt fantastisk men att jaga kan också vara farligt. Det är viktigt att du hela tiden tänker på säkerheten när du jagar. Vapnen ska vara oladdade vid förflyttningar och de skall bäras på rätt sätt. Detta kan vara till hjälp när du bär vapnet och kommer öka säkerheten kring ditt vapen.

Smygjakt

Smygjakt är en av de säkraste jaktformerna. Du smyger tyst fram i skogen och hoppas få korn på viltet. Denna typ av jakt bedrivs oftast ensam men det går också bra att smygjaga ihop med andra. Smygjagar du ensam är det främst skjutriktningar och kulfång du bör tänka på. Jagar du tillsammans med någon finns det mer att tänka på.

Sällskapsjakt med hund

Vid sällskapsjakter krävs det god planering och att alla följer reglerna för att jakten skall bli säker. Rådjur, räv och hare jagas ofta med hagelgevär. Jagar du älg, vildsvin eller hjort med hund jagar du med studsare och då blir kulfång än viktigare. Vid sällskapsjakt finns det ibland många deltagare, det är viktigt att det finns en jaktledare som förklarar reglerna och att deltagarna följer reglerna annars är de lätt hänt att någon blir skadad. Glöm inte heller att packa ner kniven när du ska ut på jakt.